Skip to main content

Aanleg rotondes Europalaan in Kaatsheuvel

 • Opdrachtgever:
  Gemeente Loon op Zand
 • Adviseur:
  Jens | Ingenieurs & Adviseurs
 • Status:
  In uitvoering

Over het project: Aanleg rotondes Europalaan

De Europalaan is een belangrijke en veel gebruikte weg in Kaatsheuvel. Helaas blijkt de weg ook onveilig. Automobilisten rijden geregeld te hard waardoor oversteken voor fietsers en voetgangers gevaarlijk is. Tijd om hier iets aan te doen!

Gemeente Loon op Zand heeft Jens de opdracht gegeven om twee kruispunten aan de Europalaan opnieuw in te richten. Met als doel deze veiliger te maken voor alle weggebruikers en de snelheid omlaag te brengen. Om dit te bereiken worden op de twee kruispunten Dreefseweg-Europalaan en Paulus Potterplein-Europalaan rotondes aangelegd.

Extra kansen voor het klimaat
Met de twee nieuwe rotondes komen extra klimaatkansen naar voren: 

 • Riolering: Het bestaande vuilwaterriool is nog in goede staat en blijft liggen. Onder de rijbaan komt een extra hemelwaterriool. In dit riool wordt hemelwater (regen, hagel, sneeuw) opgevangen en apart van het vuilwater afgevoerd of terug de grond ingebracht. Dit helpt tegen droogte, hittestress en wateroverlast.
 • Groen: De Europalaan is onderdeel van de Groene Hoofdstructuur. Wij gaan de mogelijkheden om meer groen toe te voegen en bomen te compenseren bekijken.

 

Definitief Ontwerp

In oktober 2022 hebben wij u het Schetsontwerp van de twee rotondes gepresenteerd. Op dit ontwerp hebben wij verschillende reacties, ideeën en wensen ontvangen. Alle inbreng is verzameld en getoetst aan de uitgangspunten en randvoorwaarden binnen het project. Op basis hiervan hebben wij het ontwerp aangepast naar een Definitief Ontwerp. Bekijk dit ontwerp onderaan de pagina bij 'downloads'.

 


Updates

15 maart 2023
Voor de aanleg van beide rotondes is ruimte nodig. De middencirkel van een rotonde heeft namelijk een diameter van minstens 20 meter.


1 maart 2023
Bedankt voor het meedenken en uw betrokkenheid! Uw inbreng is bijgewerkt inclusief reactie/besluit van de gemeente.


23 januari 2023
Bekijk nu het Definitief Ontwerp van de twee rotondes. 


1 november 2022
Hartelijk bedankt voor uw inbreng! Tot 16 oktober kon u reageren op het Schetsontwerp van de nieuwe rotondes. 


Downloads

Definitief Ontwerp

Documenten